top of page
International Publications (Refereed) 
 • ÇAĞLAR, N. “L’arquitectura de dema:un enfocament radical” ANNUARI-De Lagrupacio Borrianenca de Cultura Num 26 Any 2015  pp 27-32 (ISSN Paper: 1130-4235, ISSN Electronic:2340-4787)
 • ÇAĞLAR, N.; AKSU, A., “La Cremallera” Paisea La Costa Waterfronts, No:26, September 2013 pp:94-97 (digital edition, www.paisea.com ISSN 1887-2557 )
 • ÇAĞLAR, N.; ULUDAĞ, Z., “ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION: DEVELOPING CRITICAL CONCEPTS TOWARDS THE MAJOR ISSUES OF THE ARCHITECTURAL AGENDA, CASE STUDY:A “Library and Public Communication and Information Center” in the Manufacturing Zone of Central Eskişehir.” iJADE The International Journal of Art and Design Education, Volume 25, No 2, 2006  (ISSN 1476-8062 Blackwell Publishing)
 • ULUDAĞ, Z.; ÇAĞLAR, N.; TUNA ULTAV, Z., “Conservation: Rebuilding The Urban Consciousness” Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, An International Quarterly, Volume 25, Number 1, January March 2005, pp:23-39 (ISSN 1460-1176 Taylor & Francis)
 • ÇAĞLAR, N.; ULUDAĞ, Z.; AKSU, A., “Hürriyet Meydanı: Bir Kentsel Mekanın Yenilik, Tüketim ve Dönüşüm Öyküsü” Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:21 sayı:1 Mart 2006, s:177-182 (ISSN 1300-1884)
 • ÇAĞLAR, N.; TUNA ULTAV, Z., “Emile Zola Yazınından Mimari / Kentsel Mekana Dair Okumalar ve Düşünceler” Hacettepe     Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Journal of Faculty of Letters Cilt 21, Sayı 2, Aralık 2004, s:43-60 (ISSN 1301-5745 Hacettepe Yayınları)
 • AKSU, A.; ULUDAĞ, Z.; ÇAĞLAR,N., "Sanat, Kent ve Mimarlık Eleştirisi İçin Ortak Bir Tema: Kent Kolajları" Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:23 sayı:4 Aralık 2008, s:741-748 (ISSN 1300-1884)
 
International Publications - Conference paper
 • ÇAĞLAR, N.; AKSU, A.; ULUDAĞ, Z.; SÖNMEZ, M.; GASCO, G.; GÜLEÇ, G.; KÜÇÜK, İ., “Atelier 1”, Poster Sunumu, First International Conference on Architecture and Urban Design, Epoka University in Tirana,  Nisan, 2012
 • TUNA ULTAV, Z.; ÇAĞLAR, N., “The Critique of the Architecture of Gated Communities through J.G.Ballard’s Literature,” Once Upon a Place – Haunted Houses & Imaginary Cities, 1st International Conference on Architecture & Fiction, Lisbon, 12-14 Ekim 2010.
 • TUNA ULTAV, Z.; ÇAĞLAR, N., “Re-Reading the Unite d'Habitation through the Critique in J.G.Ballard’s High Rise,” Le Corbusier Conference, Atlanta, 26-28 Şubat 2009. (Bildiri Kitabı: ed. T. Rizzuto, C. Welty, 183-190. ISBN: 0-9746724-8-3.)
 • AKSU, A.; ÇAĞLAR, N.; KÜÇÜK, İ., “Urban Archi – Scapes: To touch upon the alternative approaches to urban transformation process within the context of housing” IAPS International Network Symposium 2011, Kore, 10-14 October 2011
 • TUNA ULTAV, Z.; ÇAĞLAR, N., “Re-Reading the Unite d’Habitation through the Critique in J.G.Ballard’s High Rise,” Le Corbusier Conference (26-28 Şubat 2009, Atlanta) Bildiri Kitabı, edited by T. Rizzuto, C. Welty, s. 183-190.  ISBN: 0-9746724-8-3.
 • ALKAN BALA, H.; ÇAĞLAR, N., “ The City, a Space of Transformation, is Far from what Urban Planning Proposes” The European City; Architectural Interventions and Urban Transformations, EAAE International Conference, 27-30 October 2004 Delft The Netherlands, EAAE Transactions on Architectural Education no:25, edited by: François Claessens & Leen Van Duin, s:232-243
 • ÇAĞLAR, N.; ULUDAĞ, Z.; DİNÇ, P., “Teknoloji- İletişim- Mimarlık Etkileşiminde İletilemeyenler” (The Untransmitteds’ in Technology- Communication- Architecture Interaction), Uluslar arası VIII. Yapı ve Yaşam 96 Kongresi, Bursa, 16-21 Nisan 1996, s:11-20
 • ÇAĞLAR, N., “The Spirit of the Age: Hidden in  Advanced Technology” Proceedings of the  International Conference on High-Tech Buildings,  Council on Tall Buildings and Urban Habitat- Brazilian Group, Sao-Paulo, Brazil. 1995
 • ÇAĞLAR, N.; UTKUTUĞ, Z., Son On Yılda Ankara’da Gerçekleştirilen Yüksek Binaların Kent Kültürü ve Kentsel Mekan ile Etkileşimi (Interaction of High Buildings Built in the Last Decade in Ankara with the Urban Culture and Urban Space) (Liveability of Urban Spaces) Yapı & Yaşam Kongresi, (Building & Life Congress) Bursa, Turkey. 1995   s:193-204 
 • ÇAĞLAR, N.; ULUDAĞ, Z., ”Atria: Architectural Expression of Public Responsiveness in the High-Rise”  Habitat and the High-Rise Tradition and Innovation, Proceedings of the Fifth World Congress, Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Dutch Council on Tall Buildings, Amsterdam, 1995, s:35-65
 • ÇAĞLAR, N.; ULUDAĞ, Z., Bir Kentsel Mekan Olarak Atrium (Atrium as an Urban Space), Yapı & Yaşam Kongresi, (Building & Life Congress) Bursa, Turkey. 1995  s:115-130
 • ÇAĞLAR, N., “Kent Mekanlarının Yaşanabilirliği” (Liveability of Urban Spaces) Yapı & Yaşam Kongresi, (Building & Life Congress) Bursa, Turkey. 1992 s:239-254
 
International Publications- Chapter in a book
 • ÇAĞLAR, N.; AKSU, A.; YILMAZ, İ., (2013) "Towards an Experimental Approach in Design Research: Urban Archiscapes Studio" Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: ARC2013-0760. Pp:75-89
 • TUNA ULTAV, Z.; ÇAĞLAR, N., “The Critique of the Architecture of Gated Communities through J.G.Ballard’s Literature,” Once Upon a Place – Architecture and Fiction, ed. Pedro Gadanho, Susana Oliveira, Lisbon: Caleidoscopio, 2013, 55-64. ISBN: 978-989-658-234-0.
 • ÇAĞLAR, N.; AKSU, A., “The Zipper”. EWWUD Waterfront Urban Design, Pedro Ressano Garcia (ed.), European Workshop Waterfront Urban Design. IP project 2012. LLP/Erasmus Program, Lusófona University of Humanity and Technology, 2013 Lisbon, Portugal, pp.125-134. (ISBN 978-989-8512-64-2)
 • ÇAĞLAR, N.; ULUDAĞ, Z., “Seixal Urban Waterscapes”. EWWUD Waterfront Urban Design, Pedro Ressano Garcia (ed.), European Workshop Waterfront Urban Design. IP project 2010. LLP/Erasmus Program, Lusófona University of Humanity and Technology, Lisbon, Portugal, p.117-126. (ISBN 978-
 • ÇAĞLAR, N.; AKSU, A.; GÜLTEKİN, N.; AKSU, Z., “Aristotelous Redesign of the Civic Axis of Thessaloniki” Restructuring the City International Urban Design Competitions for Thessaloniki, edited by Vilma Hastaoglu-Martinidis 1997 Andreas Papadakis Publisher Thessaloniki pp:216
 • ÇAĞLAR, N.; ULUDAĞ, Z., “ Vertically Structured Design Studio: Developing Critical Concepts on Conceptualization and Organization of Social Space in Urban Contexts” Monitoring Architectural Design Education in European Schools of Architecture editors: Constantin Spiridonidis & Maria Voyatzaki EAAE Transactions on Architectural Education Series No. 19, s:211-222 ISBN 2-930301-15-5
 
National Publications (Refereed)
 • ÇAĞLAR, N.; TUNA ULTAV, Z.; BOYACIOĞLU, E., “Sevgi Soysal ve Yenişehir’de Bir Öğle Vakti Romanından Mimari/Kentsel Mekâna İlişkin Çıkarımlar,” DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi 2:3 (2013), 61-79. ISSN 2147-4958.
 • ÇAĞLAR, N.; AKSU, A., “Mimari Tasarım Eğitimi Söylemleri 1: Manifesto” mimar-ist/Üç Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi, Yıl:11, Sayı:41, Güz 2011, Sayfa 61-66, Tarandığı Veri Tabanları: DAAI-Design and Applied Arts Index
 • ÇAĞLAR, N.; AKSU, S.; ULUDAĞ, Z.; SORGUCU, E.; GASCO, G.; SÖNMEZ, M.; GÜLEÇ, G.; KÜÇÜK, İ., "Mimari Keşif ve Deneyim Mekanları Olarak “Atölyeler”; Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Atölye 1 Seçkisi", Codex, Mimarlık Kitaplığı 1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayını, Sayı. 1, s. 54-65,  2011 .
 • ÇAĞLAR, N., “Yaya Oryantasyonlu Sokaklar: Tanımlar ve  Sınıflandırma Çalışması” Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10, (1), 109, (1995) s:109-130
 • ÇAĞLAR, N., “Konut Alanlarında Dış Mekan Düzenlemelerine İlişkin bir Model Tanıtımı: Woonerf” Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi,   8, (2), 95, (1993) s:95-111 
 
National Publications- Others
 • ÇAĞLAR, Nur, ULUDAĞ, Zeynep, AKSU, Adnan, SORGUCU, Erdal ve SÖNMEZ, Murat, “Kentsel Dönüşüm Atölye Çalışmaları” TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, Dosya 02, Kentsel Dönüşüm Tartışmaları,Sayı 42, Ağustos 2006, s:55-63.
 • ÇAĞLAR, N., “Mimarlık Eğitiminin Başlıca Tartışma Konuları Bağlamında Kış Okulu” TOL Mimarlık Dergisi,
 • ÇAĞLAR, N., Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Şekillendirme Çalışmaları Sürerken Mimarlık Eğitiminin Geleceği Üzerine Düşünce ve Eylemler: HANYA BULUŞMALARI, Mimarlık Dergisi Sayı 314 2004/1-2 s:39-42
 • ÇAĞLAR, N., “FFI/ModeNatie/MoMu:MoMu Kolleksiyonundan Seçki 1: Sahne Arkası” Arrademento Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi Sayı 2003/10 (Ekim 2003 100+62) s:30-34
 • ÇAĞLAR, N., Meydan, Kalabalıkların Kültürü ve Beyaz Mimarlık (“Square, Culture of Congestion, and White Architecture”) Arredamento Dekorasyon Dergisi, 1996/09, s:117-119 
 • ÇAĞLAR, N.,“Kültür ve Teknoloji Bağlamında Jean Nouvel ve Arap Enstitüsü” Arredamento Dekorasyon Dergisi  1996/12, Aralık, s:78-80
 
National Publications- Conference paper
 • GÜL, L. F.; ÇAĞDAŞ, G.; ÇAĞLAR, N.; GÜL, M.; RUHİ SİPAHİOĞLU, I.; BALABAN, Ö., (2013). Türkiye’de Mimarlık Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri, 7. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, İTÜ. 
 • AKSU, A.; KÜÇÜK, İ.; ÇAĞLAR, N., “Mimarlık Eğitimi/ Eğitim ve Meslek Pratiğinin Karşılıklı Beklentileri: Mimari Tasarım Eğitiminde Arayışlar: Deneysel bir Yaklaşım” 22. ULUSLARARASI YAPI VE YAŞAM KONGRESİ MİMARLIK VE DEĞİŞİM 26-27 MART 2010 BURSA TÜYAP FUAR MERKEZİ
 • ÇAĞLAR, N.; SÖNMEZ, M. "Bütünleşme: Birinin Diğerine Duyduğu Gereksinme Bağlamında Atölye 1"  YTÜ Oditoryumu,25-26 Haziran, İstanbul
 • SÖNMEZ, M.; ÇAĞLAR, N., “Mimari Tasarım Eğitimi ve Çağdaş Mimarlık Sorunsalı Üzerine”, Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını; Sempozyum, Selçuk Üniversitesi ve Konya Mimarlar Odası, Konya, s. 457-470,  2010
 • ÇAĞLAR, N.; SÖNMEZ, M., “Mimari Tasarım Eğitiminin Düşündüren/Tartıştıran Durumları:  Mimari Tasarım Stüdyosu Ortamlarının Güncellenmesi Bağlamında Bütünleşme/ Yeniden-Bütünleşme Yaklaşımları”, Mimari Tasarım Eğitimi, Bütünleşme Sempozyumu,  Yıldız Üniversitesi, s.2-4, 2009
 • AKSU, A.; KÜÇÜK, İ.; ÇAĞLAR, N., ”Mimari Tasarım Eğitimi Söylemleri 2: Bütünleşme” Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme, 2. Ulusal Sempozyumu, İstanbul – Türkiye, 20-21 Ekim 2011, YTU. “Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme2” s:323-331​
 • AKSU, A.; ULUDAĞ, Z.; ÇAĞLAR, N., “Resimli Zaman Mekan Bilmeceleri- Kent Kolajları” Bilgi Çağı ve Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beytepe/Ankara, 8-9-10 Mayıs 2000, s:4-16​
 • ÖZMEN, A.; ÇAĞLAR, N.; BAŞKAYA, A., “Kent Ucu Konut Alanlarından Bir Örnek: Bilkent- Ankara” Ankara Sempozyumu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara, 13-15 Ekim 1997, s:83-96​
 • ÇAĞLAR, N.; ULUDAĞ, Z.; DİNÇ, P., “1980 Sonrası Türkiye’sinde İdeolojik-Toplumsal-İdari Yapı Etkileşiminin Ankara Kenti Bağlamında İrdelenmesi” İdeoloji Erk ve Mimarlık Sempozyumu, İzmir, 1996, s:50-57​
 • ÇAĞLAR, N.; UTKUTUĞ, Z., “Çağın Ruhunu  Yakalamak:Yüksek Teknoloji Yapıları” (High-Tech Buildings) Bina Yapımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, (Contemporary Approaches in Building Design Symposium) M.S.Ü. Mimarlık Bölümü ve Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul, 3-5 Mayıs 1995  s:307-
 
 
bottom of page