books
 • 2017, Nur Çağlar, Adnan Aksu, Tenekeden Mimarlık, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
 • 2013, ATÖLYE 1 ”Deneyim 3&4” ed:İrem YILMAZ
 • 2013, ATÖLYE 1 “Deneyim 1&2” ed: Murat SÖNMEZ
 • ATÖLYE 1 “2009-2010 Seçki”
 • 2005, Nur Çağlar, Zeynep Uludağ, Monitoring Architectural Design Education in European Schools of Architecture. Vertically Structured Design Studio: Developing Critical Concepts on Conceptualization and Organization of Social Space in Urban Contexts Belçika. EAAE Transactions on Architectural Education.​
 editorial works

​​

 • 2012, Oris Günleri Ankara 2012 TOBB-ETÜ Mimarlık Bölümü Serbest Mimar Dergisi 
 • 2009, Dosya 15: Mimari Tasarım Eğitimi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını
 • 2003, Winter School,
 • 2001, Re-Integrating Theory and Design in Architectural Education, EAAE Transactions on architectural education, Ankara, pp:404 (ISBN 2-930301-07-4) Gazi Üniversitesi Yayınları​
 • w-facebook
 • Twitter Clean

© 2017 by Burçin Yılmaz - All rights are reserved. 

0090 532 424 46 23

 alar.nur@gmail.com