top of page
 as an academic
 • 2015- 2014  "Vice Dean" TOBB ETU, The Faculty of  Fine Arts, Design and Architecture
 •         - 2012  "Board Member"  TOBB ETU
 •         - 2012  "Senate Member"  TOBB ETU
 •         - 2011  "Professor"  TOBB ETU, The Faculty of  Fine Arts, Design and Architecture, The Department of Architecture
 • 2011- 2009  "Board Member of the Faculty" Gazi University, The Faculty of Architecture
 • 2011- 2006  "Professor"  Gazi University, The Faculty of Engineering and Architecture, The Department of Architecture
 • 2001- 2000  "Vice Head of the Department"  Gazi University, The Faculty of Engineering and Architecture, The Department of Architecture
 • 2011- 1996  "Head of 1. Studio"  Gazi University, The Faculty of Engineering and Architecture, The Department of Architecture
 • 2006- 1996  "Associate Professor"  Gazi University, The Faculty of Engineering and Architecture, The Department of Architecture
 • 1996- 1992  "Assistant Professor"  Gazi University, The Faculty of Engineering and Architecture, The Department of Architecture
 • 1992- 1984  "Research Assistant"  Gazi University, The Faculty of Engineering and Architecture, The Department of Architecture
 
 as a professionel 
 •         - 2011  "Member" MOBBİG
 •         - 2012  "Board Member" EAAE European Association for Architectural Education
 • 2014- 2011  "Head" MİMeKK Architecture Vocational Acceptance Committee
 •         - 2010  "Advisory Board Member" Ankara University Ankara Studies Center
 • 2006- 2005  "Aesthetic Board Member" Ankara Metropolitan Municipality Directorate of Construction Affairs
 • 2005- 2003  "Member" T. C. Ministry of Culture, Preservation of Cultural and Natural Assets (Ankara Regional Board)
 • 2003- 1999  "Member" T. C. Ministry of Culture, Preservation of Cultural and Natural Assets (Nevşehir Regional Board)
 • 1984- 1981  "Design Coordinator" TEKSİS Ltd. Şti. Architectural Design and Application Bureau
 • 1981 October- June "Intern" POSTMA Ltd. Co. Engineering and Architectural Bureau, Deventer, Netherlands
 
 ph.d. thesis supervised
 
 m.arch thesis supervised
 • 2017, A New Research Area for Intricate Landscape of Cities: Paradisciplinarity, by Beliz Arpak, TOBB ETU
 • 2017, Understanding the Raison D'etre of Urban Parks and Gardens, by Zühal Ekinci, TOBB ETU
 • 2017, An Experimental Study on Blurred Margins between Architecture and Landscape, by Burçin Yılmaz, TOBB ETU
 • 2017, An Experimental Approach to the Understanding of Architecture through Concept-Pairs, by Aslı Ekiztepe, TOBB ETU
 • 2017, A Glance at the Spatial Interaction of Inside and Outside: from Void to Place, by Başak Yurtseven, TOBB ETU 
 • 2013, Kent ve Mimarlığın Stratejik, Taktik ve Operasyonel Düzeylerde Tartışılması, by Saliha Aslan, Gazi University
 • 2012, Kentsel Bir Patoloji: Kayıp Mekân - Ewsad Projeleri Üzerinden Bir Değerlendirme, by Aslı Özbek, Gazi University
 • 2012, Mimari Tasarımda Peyzaj Temaları Üzerine Bir Araştırma, by Özge Duran Akansel, Gazi University
 • 2011, Mimarlık ve Bilim Kurgu Edebiyatı Bağlamında Archigram'dan ve Reeve'den Öğrendiklerimiz, by Özlem Duran, Gazi University
 • 2011, Çağdaş Mimarlıkta Mekan, Yer ve Mekansallık Tartışmaları- Cermodern Örneği, by Nihat Eyce, Gazi Univesity
 • 2010, Mimari Tasarım Sürecinin Betimlenmesi, by Hasan Kızılırmak, Gazi University
 • 2007, Doğaya Öykünme; Art Nouveau Mimarlığı, by Gözde Karagöz, Gazi University
 • 2006, Mimarlıkta Strüktür ve Süsleme İlişkisinin İrdelenmesi, by Özlem Demirkan, Gazi University
 • 2006, Teknolojik Anlatımın Aracı Olarak Çelik Mimarlığı, by Volkan Sipahioğlu, Gazi University
 • 2006, Sanatta Mekanın Deneyimlenmesi: Yerleştirme (Enstalasyon) Çalışmaları, by Burcu Ayözcan Atalar, Gazi University
 • 2006, Mimarlığın Tüketim Kültürü ve Kültürel İletişim Bağlamında Rem Koolhaas Örneği Üzerinden İrdelenmesi, by Fatma Nurhan Söylemez, Gazi University
 • 2005, Sinema Dili ve Mimari Mekan, by Erkut Atalar, Gazi University
 • 2001, Modernizm Sonrası Kentsel Mekanda Yaşanan Dönüşüm Sürecinin Ankara Kenti Kızılay Meydanı Örneği Üzerinde İrdelenmesi, by Aslı Tokcan, Gazi University 
 • 1999, Kent Ucu Konut Yerleşimlerinin Tercih Edilme Nedenleri Üzerinde Bir Araştırma; Ankara Me-Sa Koru Sitesi Örneği, by Mustafa Çelik, Gazi University 
 • 1997, Sinop- Hamsaroz Fiyordunun Rekreasyonel Potansiyelinin Saptanması ve Koruma- Kullanma Dengesinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, by Özlem Üstün Erol, Gazi University
 
bottom of page